Zajęcia dodatkowe

Bezpłatne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci realizowane w formie innowacji pedagogicznej
w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Jeninie

Logorytmika – Pani Zofia Frączek

Grupa „Jeżyki” – piątek 10.30 – 11.00

Grupa „Wiewiórki” – środa 10.30-11.00

Zajęcia przyrodniczo – badawcze – Pani Agnieszka Kaiser

Grupa  „Jeżyki” – czwartek  10.30-11.00

Grupa „Wiewiórki” – wtorek 10.30-11.00