Kontakt do IOD

Administrator Danych Osobowych Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie reprezentowana przez Dyrektora
Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie
ul. Lipowa 666-450 Bogdaniectel. 95 75 100 15
e-mail: ppjenin@wp.pl
Inspektor Ochrony Danych Wioletta Rojewska

email: inspektor@cbi24.pl