Programy realizowane w naszym przedszkolu

W tym roku rozpoczynamy realizację nowych programów edukacyjnych:
– „Przedszkole promujące zdrowie”
– „Czytanie na drugie śniadanie”
– „Książka na start”
– „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi”
– „Bezpieczny przedszkolak”

Kontynuować będziemy:

Program adaptacyjny „Idę do przedszkola”
Program czytelniczy „Książka moim przyjacielem”
Program edukacji ekologicznej „Przedszkolak – przyjacielem przyrody”
Program edukacji zdrowotnej „Kolorowy tydzień” pod hasłem
„Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”
Program „Poznajemy zawody naszych najbliższych”
Program „Przedszkolne pole nadziei”
Program edukacji muzycznej „Tydzień z muzyką”
Program adaptacyjny dla dzieci kończących Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie „Z uśmiechem do szkoły”