Strona Główna

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Szanowni Rodzice

Informujemy, że od 15 maja 2023r. istnieje możliwości skorzystania z indywidualnych porad psychologa. Wsparcie psychologiczne może być udzielone na terenie przedszkola w godzinach 14-16 lub w Gminnej Bibliotece w Bogdańcu w godzinach 08-20. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt  z dyrektorem lub wychowawcami grup.

Szanowni Rodzice

Zapraszamy na Dni Otwarte w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. przy ulicy Chrobrego

NASZE PLANY NA MAJ

WIEWIÓRKI

JEŻYKI

Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie informuje o uzyskaniu grantu w partnerstwie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu na realizację projektu „Matematyka w codziennym życiu przedszkolaka” współfinansowanego przez fundację mBanku.
Projekt adresowany jest do podopiecznych GPP w Jeninie, ich rodziców i osób z najbliższego otoczenia, jak również dyrektorów, nauczycieli i przedszkolaków z przedszkoli terenu gminy Bogdaniec.
Informacje dotyczące realizacji projektu umieszczane będą:
– na stronie GPP w Jeninie:
Informacja dla Rodziców składających podanie o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Jeninie na rok 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.289.2023 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 27 stycznia 2023r.

Regulamin rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec w roku szkolnym 2023/2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2023-24
Pragniemy poinformować, że nasza placówka otrzymała Certyfikat Lubuskiego Kuratora Oświaty „Przedszkole Promujące Zdrowie”. Będziemy dalej promować zdrowy i aktywny styl życia.
Rok szkolny 2022/2023
Witamy Drogich Rodziców i Dzieci w nowym Roku Szkolnym 2022/2023 i bardzo prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszego przedszkola.
Informacje dla rodziców wrzesień.