Czas pracy przedszkola

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.00.