Zdalne nauczanie

Szanowni rodzice!!!

Do dnia 24.03.2020r. umieszczane na naszej stronie zadania były do wykonania dla chętnych dzieci. Natomiast nowe Rozporządzenie z dnia 20.03.2020r. w sprawie zdalnego nauczania nakłada na nauczycieli wychowania przedszkolnego od dnia 25.03.2020r. obowiązek umieszczania zadań dla dzieci.

Zapraszamy do odwiedzania naszych zakładek i wykonywania powierzonych zadań 🙂