Strona Główna

 Narodowy spis powszechny
W związku z przedłużeniem  zamknięcia przedszkoli w całym kraju informuję, że Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie będzie zamknięte do 18.04.2021 r.
Ewa Drozd
dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zamknięcia przedszkoli w całym kraju oraz pytaniami dotyczącymi uprawnień do korzystania z opieki przedszkolnej w okresie od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r. bardzo proszę o zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Ewa Drozd
dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie

KONKURS!

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Centrum Rozwoju Lokalnego świątecznym konkursie fotograficznym „Wielkanoc w domu z CRL”.

W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku. 

Zadaniem konkursowym, które czeka na uczestników konkursu jest wykonanie świątecznej fotografii wpisującej się w jedną z trzech kategorii: moje święta z najbliższą rodziną, wielkanocna pisanka, mój pomysł na Wielkanoc w domu.

By zgłosić się do udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wspierajmarzenia.pl a następnie przesłać na adres e-mail: edu@crl.org.pl zdjęcie konkursowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 kwietnia 2021r.

Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

#WielkanocWDomuZCRL

 

Drodzy rodzice!!!

Od poniedziałku 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r.  nasze przedszkole
podobnie jak w całej Polsce będzie zamknięte, ale jak Państwo wiecie
to nie są ferie, wasze pociechy maja pozostać z Wami w domu.
Aby proces dydaktyczno-wychowawczy nie został całkowicie
przerwany Pani Zosia i Pani Agnieszka na naszej stronie internetowej
codziennie będą proponować dzieciom zadania do wykonania.
Bardzo zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez
nauczycielki materiałów,  dzięki którym dzieci w formie zabawy będą
mogły realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Życzę wszystkim zdrowia i do szybkiego zobaczenia.
Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie
Ewa Drozd

 

Rekrutacja do Gminnego Przedszkola Publicznego

w Jeninie zakończona.

Warunkiem przyjęcia dzieci zakwalifikowanych jest złożenie do placówki dokumentu „POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA dziecka do Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie”- w załączeniu.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola 2021

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

do Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie informuje,

że od 10 lutego do 18 lutego 2021 r. trwać będzie rekrutacja na wolne miejsca

w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Jeninie.

Proszę o pobieranie poniżej zamieszczonych wniosków o przyjęcie

i przekazanie ich pracownikowi przedszkola – Pani Dorocie Kowalczyk

w godzinach od 06.30 do 14.00.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 stycznia 2021 r.

-zarządzenie rekrutacja

Wniosek o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2021-2022

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN-rekrutacji-2021r.

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

Drodzy Rodzice bardzo prosimy o pobranie, wypełnienie i zwrot
do 29.01.2020 r Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej
w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Jeninie.

deklaracja kontynuacji 2021-22

Dzień Babci i Dziadka.

Kochane babcie, drodzy dziadkowie w dniu Waszego święta      
życzenia najpiękniejsze ślą Wasze wnuczęta.

 

Grupa „Jeżyki”

 

Grupa „Wiewiórki”

Zawieszenie zajęć do 27 listopada 2020r.

 zawieszenie zajęć przedszkole Jenin

 

Szanowni rodzice!!!

Bardzo zachęcamy rodziców dzieci z grupy „Jeżyki” do pobierania zadań do wykonania

z zakładki zdalne nauczanie.

                                                                                                                                             Pozdrawiamy

Szanowni rodzice!!!

Bardzo prosimy aby rodzice dzieci z grupy „Wiewiórki” pobierali zadania do wykonania z zakładki zdalne nauczanie.

Pozdrawiamy

Pilne!!!

Nadzór epidemiologiczny Przedszkole Jenin

Informacja Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego

Informacja dla rolników RSP2020

Nowy rok szkolny 2020/21 w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Jeninie

Drodzy rodzice!!!
Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurą,która obowiązywać będzie w naszym przedszkolu od 01 września 2020 r.
PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA 0d 01 września 2020r.

W związku z niemożliwością zorganizowania spotkania z Rodzicami, przygotowaliśmy krótką informację dotyczącą funkcjonowania przedszkola podczas epidemii COVID 19.
Pozdrawiamy

Informacje dla rodziców – wrzesień

 

 

Przerwa wakacyjna!

Informujemy, że w miesiącu lipcu Państwa dzieci będą miały możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Jeninie. Nadal do odwołania pracujemy w reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne GIS.

Natomiast w miesiącu sierpniu będą miały możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w innym przedszkolu na terenie Gminy Bogdaniec, wskazanym przez organ prowadzący. W celu umożliwienia dzieciom opieki podczas wakacji prosimy
o wypełnienie niżej zamieszczonego oświadczenia i dostarczenie go do Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie do dnia 10 czerwca 2020 r . W przypadku niemożliwości pobrania w/w dokumentu ze strony, prosimy odebrać oświadczenie w siedzibie przedszkola (w godzinach 07.00-8.15).

Przerwa wakacyjna 2020r.

 

 

 

Szanowni rodzice!!!

Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Jeninie podczas trwania epidemii COVID-19:

PROCEDURA-ORGANIZACJI-PRACY-PRZEDSZKOLA

PROCEDURA-BHP-W-TRAKCIE-PANDEMII

Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie – uruchomienie zajęć

Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie określania ilości grup i maksymalnej liczby dzieci

 

 

 

Zarządzenie Nr 3

Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego
w Jeninie

z dnia 06 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Gminnym Przedszkolu Publicznym
w Jeninie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie w okresie od dnia 6 maja 2020r. do odwołania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

2.W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie są prowadzone z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie oraz na tablicy ogłoszeń w w/w przedszkolu w dniu 06 maja 2020 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ewa Drozd

dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie

 

 

 

Podsumowanie akcji „maseczka”

Nadszedł czas na podsumowanie naszej akcji. Z przyjemnością informujemy, że dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych osób i wsparciu fantastycznych instytucji udało się nam przekazać:
11 600 szt. maseczek jednorazowych z wigofilu
3200 maseczek wielorazowych z bawełny

Nasze maseczki trafiły do OSP Bogdaniec, Lubczyno, Nowiny Wielkie, Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Szpitala Zdroje w Szczecinie oraz Szpitala dziecięcego w Poznaniu, Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie i Międzyrzeczu, Domów Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. i w Kamieniu Wielkim, Domu Spokojnej Starości w Jeninie, Noclegowni w Gorzowie Wlkp., Policji, Poczty Polskiej, Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie , Hospicjum św. Kamila i Hospicjum domowego dla dzieci, Piekarni w Bogdańcu oraz Przychodni Zdrowia w Bogdańcu i w Gorzowie Wlkp., Harcerzy pomagających seniorom oraz pracowników banku GBS w Bogdańcu.

Maseczki trafiły również do dzieci z naszych placówek i ich rodzin oraz do mieszkańców Naszej Gminy.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.

Naszą grupę tworzyli:
1. Rodzice, Pracownicy i Przyjaciele Gminnego Przedszkola Publicznego w Bogdańca
2. Rodzice, Pracownicy i Przyjaciele Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie
3. Właściciele i Pracownicy Żłobka Tuptuś
4. Pani Sołtys Jenina Bogusia Jastrzębska
5. Pani Danuta Dziaduk
6. Przyjaciele Bocianogrodu z Podjenina
7. Pani Kasia z Lubna, Pani Lidia z Międzyrzecza, Pani Marta i Pani Agnieszka z Jenina
8. Pani Wiktoria ( 86 lat z Gorzowa Wlkp.) która szyła i zarażała nas swoim optymizmem.

Dziękujemy Pracownikom szwalni AS za uszycie 700 szt. maseczek .

Razem pokazaliśmy, że możemy więcej :)))
Bogna Woźniczka

 

 

 

Szanowni rodzice!!!

Do dnia 24.03.2020r. umieszczane na naszej stronie zadania były do wykonania dla chętnych. Natomiast nowe Rozporządzenie z dnia 20.03.2020r. w sprawie zdalnego nauczania nakłada na nauczycieli wychowania przedszkolnego od dnia 25.03.2020r. obowiązek umieszczania zadań dla dzieci, które znajdują się w zakładce „Zdalne nauczanie”.

Zapraszamy do odwiedzania naszych zakładek i wykonywania powierzonych zadań 🙂

Drodzy rodzice!!!

Od dziś nasze przedszkole podobnie jak w całej Polsce jest zamknięte, ale jak Państwo wiecie to nie są ferie, wasze pociechy maja pozostać z Wami w domu. Aby proces dydaktyczno-wychowawczy nie został całkowicie przerwany Pani Zosia i Pani Agnieszka na naszej stronie internetowej codziennie będą proponować dzieciom zadania do wykonania. Bardzo zachęcamy do korzystania z niżej podanych portali edukacyjnych dzięki którym dzieci w formie zabawy będą mogły realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Życzę wszystkim zdrowia i do szybkiego zobaczenia.
Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie
Ewa Drozd

https://www.matzoo.pl/zerowka

http://www.zyraffa.pl/

Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i kontynuować naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. „Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem”. W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

Dzieci uczą rodziców w domu

 

 

Bardzo Pilne !!!

Szanowni rodzice bardzo prosimy o przeczytanie poniższej informacji:

Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach MEN

 

 Dyplom za udział w akcji „Szkoła pamięta”

Dyplom – Szkoła pamięta

Nasze przedszkole przystępuje do Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”

 

 

„Przedszkole w Jeninie – Przedszkole z sercem”

Nad piękną niziną, w gminie Bogdaniec,

istnieje przedszkole w Jeninie spójrzcie tylko na nie.

Jak każde przedszkole kadrę swą posiada,

lecz do tej pracy nie każda kadra się nada.

Trzeba mieć rozum i dzieci kochać szalenie

i poświęcić swój czas i serce oddać za nie.

A zdobi je godny dyrektor i Pań dobrych grono,

bo to nasze przedszkole, to właśnie ono.

W przedszkolu w Jeninie super Panie pracują,

które swą pracę kochają i bardzo szanują.

Kochają swe dzieci i zabaw tysiące,

w sali, w przedszkolu i na barwnej łące.

A gdy się przedszkolakom smutno zrobi niekiedy,

chętnie pocieszą, bo one wiedzą co zrobić wtedy.

Zawsze pomogą, rozweselą i wysłuchają dzieci,

bo od razu wiedzą, że im wtedy czas szybciej leci.

Przedszkole w Jeninie – to miejsce dla wszystkich otwarte,

gdyż Panie wiedzą, że przedszkole jest tego warte.

Dbają o przestrzeń, o dobry rozwój swych dzieci,

i o to by dla przedszkolaków przykładem swym świecić.

Bo wiedzą, jak ważna jest nauka w przedszkolu,

i zabawa i wygłupy i rozmowa na holu.

I piosenki i wiersze i zabawy na dworze,

i tańce – hulańce i rozmowy o każdej porze.

I gdy ktoś powie, że ważniejsza jest szkoła,

każda z tych Pań się szybko odwoła.

Bo kto jak nie przedszkole, od małego zna dzieci?

I każdy wie że ten czas dość szybko leci.

 I gdy się w przedszkolu ominie różne znaki,

w szkole się szybko pokażą niepotrzebne braki.

I Panie w przedszkolu jak niektóre sępy,

czekają na swych pociech piękne postępy.

Bo ciężko pracują, aby pomóc swym dzieciom

i ciężką pracę swych dzieci bardzo mocno śledzą.

I cieszą się bardzo, gdy obserwują te przedszkolaki,

bo ważne są dla  nich te wszystkie znaki.

Więc gdy ktoś powie, że Panie tu tylko siedzą,

Wnet ranią ich serca, bo dużo rzeczy nie wiedzą.

Bo dobroć swych dzieci na pierwszeństwie mają,

i zapewne nie wiedzą, że serca swoje oddają.

Ważna jest też przestrzeń i plac zabaw dla dzieci,

bo gdy idziemy na dwór, każde tam szybko leci.

Ważna jest sala, czas poświęcony,

I czas na leżakowanie, gdy maluch jest zmęczony.

I ważna jest atmosfera panująca w przedszkolu,

na sali, podwórku i wspomnianym holu.

A Przedszkole w Jeninie to wszystko ma.

I powie to każdy, kto je dobrze zna.

I tak oto istnieje sobie przedszkole w Jeninie,

które chętnie pracuje i wierzy, że nigdy nie przeminie.

Autor: Marlena Misiun

W tym roku rozpoczynamy realizację nowych programów edukacyjnych:
– „Przedszkole promujące zdrowie”
– „Czytanie na drugie śniadanie”
– „Książka na start”
– „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi”
– „Bezpieczny przedszkolak”

Kontynuować będziemy:

Program adaptacyjny „Idę do przedszkola”
Program czytelniczy „Książka moim przyjacielem”
Program edukacji ekologicznej „Przedszkolak – przyjacielem przyrody”
Program edukacji zdrowotnej „Kolorowy tydzień” pod hasłem
„Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”
Program „Poznajemy zawody naszych najbliższych”
Program „Przedszkolne pole nadziei”
Program edukacji muzycznej „Tydzień z muzyką”
Program adaptacyjny dla dzieci kończących Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie „Z uśmiechem do szkoły”

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Drozd
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Kategoria danych osobowych udostępnionych Administratorowi to: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest uwierzytelnienie osoby odbierające dziecko Przedszkola oraz wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i d) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych (oraz otrzymania ich kopii), w których posiadaniu jest Administrator, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
  gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pan/Pani dane osobowe zostały pozyskane od przedstawicieli ustawowych dzieci.
 10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą one podlegały decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.