Strona Główna

NASZE PLANY NA LISTOPAD
1. „Jesienne nastroje” – dostrzeganie zmian dokonujących się w przyrodzie jesienią.
2. Rozpoczęcie realizacji programu „Szkolne przygody Gangu Swojaków” – motywowanie dzieci do odkrywania natury i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
3. „Tydzień Niepodległości” – uczestniczenie w koncercie patriotycznym „Polska, nasz wolny kraj” – 10 listopada – rozbudzanie i pogłębianie postaw patriotycznych, poznanie pieśni patriotycznych.
3. „Dbamy o zdrowie” – spotkanie z osobą promującą zdrowie (dietetykiem, pielęgniarką lub sportowcem).
4. „Poznajemy urządzenia elektryczne” – przystąpienie do projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” – podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci, zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
5. Obchody „Światowego Dnia Pluszowego Misia” – 25 listopada – poznanie historii powstania tego święta, wpajanie dzieciom zasad tolerancji, akceptacji wobec osób o innym wyglądzie.
W ramach realizacji zadań wynikających z podstawy programowej dzieci nabędą wiadomości i umiejętności w zakresie:
– posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych – krążenie wody w przyrodzie, powstawanie mgły, nazywanie elementów pogody,
– poznawania zagrożonych gatunków zwierząt,
– odczuwania i wyjaśniania swojej przynależności do narodu, nazywania i rozpoznawania wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami – szacunek do Ojczyzny, rozpoznawania pieśni charakterystycznych dla uroczystości narodowych – hymn narodowy, symboli narodowych – godło, flaga,
– rozumienia konieczności dbania o własne zdrowie – roli aktywności ruchowej i spożywania zdrowej żywności,
– poznawania zasad działania wybranych urządzeń elektrycznych i zasad bezpiecznego korzystania z nich, kształtowania poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
– uczestniczenia w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,
– współdziałania z dziećmi w zabawie.
Bal jesieni
Z powodu dużej absencji dzieci, planowany na 29 października 2021r. Bal jesieni zostaje przeniesiony na 05 listopada 2021r.Bardzo prosimy o przygotowanie akcentów jesiennych na ubrania dzieci.
NASZE PLANY NA PAŹDZIERNIK
 1. „Jesień w sadzie i ogrodzie” – omawianie wyglądu owoców i warzyw, sadzenie drzewa owocowego – jabłoni.
 2. Kontynuowanie realizacji programu „Przedszkolne Pole Nadziei” – sadzenie cebulek żonkili – uwrażliwianie dzieci na ludzi chorych
  i cierpiących.
 3. Udział w Europejskim Tygodniu Kodowania – CodeWeek – 2021 – wprowadzenie dzieci w świat programowania.
 4. „Nasze emocje” – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 5. „Poznajemy nasze zmysły” – rozpoznawanie i nazywanie części ciała.
 6. „Co robią zwierzęta jesienią” – poznawanie zwyczajów zwierząt.
 7. „Bal Jesieni”- zabawy ruchowe, rytmiczne, z użyciem chusty animacyjnej.

W ramach realizacji zadań wynikających z podstawy programowej dzieci nabędą wiadomości i umiejętności w zakresie:

klasyfikowania elementów wg: rodzaju, wielkości, koloru, układania elementów w grupy, szeregi, rytmy; przeliczania elementów w zbiorach;
rozpoznawania drzew owocowych po owocach, nazywania przetworów z owoców i warzyw,

– wczuwania się w emocje i uczucia innych osób, wyrażania szacunku wobec innych,

– rozwijania logicznego myślenia, znajomości podstawowych pojęć matematycznych i zdolności koncentracji,

– przedstawiania swoich emocji i uczuć, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,

– rozumienia roli zmysłów w życiu człowieka,

– posługiwania się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt, korzystania z dóbr przyrody np. grzybów, owoców,

– uczestniczenia w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,

– współdziałania z dziećmi w zabawie.

 

NASZE PLANY NA PAŹDZIERNIK

 

Ważne informacje.

W związku z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego 2021/2022 prosimy o zapoznanie
się z ważnymi dokumentami:

 1. PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA 0d 01 września 2021r.
 2.  Oświadczenie rodziców
 3. Informacje dla rodziców wrzesień.

Pożegnanie przedszkola

„Uroczysty dzień przed nami-

dziś przedszkole pożegnamy.

Nasze misie, klocki, lale,

opuścimy z wielkim żalem…

Opróżnimy szafki w szatni,

dzień spędzimy tu ostatni.

Czas w przedszkolu był wesoły,

ale pora iść do szkoły”

 

 

 


Witku gratulujemy! 
Nasz kolega Witek brał udział 
w Mistrzostwach Polski Dzieci 
w Szachach. 
Zajął bardzo dobre 16 miejsce na 41 możliwych. 
Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!
  

Drodzy Rodzice i Przyjaciele przedszkola.

"Razem możemy więcej, a nawet wszystko."

Po raz kolejny pokazaliście, że na Wasze wsparcie, pomoc i zaangażowanie zawsze możemy liczyć.

Naszym marzeniem było, aby dzieci w przedszkolu mogły korzystać z wielofunkcyjnego urządzenia multimedialnego rozwijając swoją wyobraźnię, kreatywność i logiczne myślenie. Ze względów finansowych był to dla nas zbyt odległy cel, jednak dzięki Wam to marzenie spełniło się.

Już dziś przedszkolaki mogą korzystać z multimedialnego ekranu, który urozmaica im codzienną edukację.

Serdecznie dziękujemy!

 

 

 

Każde przedsięwzięcie, które wnosi w życie dziecka uśmiech i zadowolenie jest bezcenne. Wsparcie ze strony rodziców, życzliwość i praca na rzecz przedszkola, akceptacja planów i zamierzeń to ogromna pomoc w kształceniu i wychowaniu naszych dzieci.

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i okazaną pomoc przy organizacji „Kiermaszu ciast”

 

 

„Dzieci w wirtualnej sieci”
Broszura opracowana przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
Narodowy spis powszechny

Dzień Babci i Dziadka.

Kochane babcie, drodzy dziadkowie w dniu Waszego święta      
życzenia najpiękniejsze ślą Wasze wnuczęta.

 

Grupa „Jeżyki”

 

Grupa „Wiewiórki”