Przedszkole Promujące Zdrowie

   KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

DO LUBUSKIEJ SIECI SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE*

Nazwa szkoły/placówki :

Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie
Adres: Jenin; ul. Lipowa 6; 66-450 Bogdaniec
Tel.: 509 140 088  

E-mail: ppjenin@wp.pl

 

Strona www: przedszkolejenin.pl
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/przedszkola Ewa Drozd
Imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia: Agnieszka Kaiser
Od kiedy szkoła/placówka podejmuje działania w zakresie promocji zdrowia 2015 r.

      Zgłaszamy chęć przystąpienia szkoły/przedszkola:

             Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie

       do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Potwierdzamy, że:

  • Przeprowadzone zostało szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zasad tworzenia SzPZ w dniu 28 listopada 2018r. przez mgr Jadwigę Krzewską-Gordzijewską -Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie wlkp.
    (imię i nazwisko osoby przeprowadzającej szkolenie oraz nazwa instytucji)
  • Powołany został koordynator i szkolny/przedszkolny zespół ds. promocji zdrowia.
  • W szkole/przedszkolu podejmowane są działania w zakresie promocji zdrowia.
  • 100% społeczności szkolnej/przedszkolnej (uczniów/dzieci, nauczycieli, rodziców, pozostałych pracowników szkoły/przedszkola) wyraziło aprobatę dla tworzenia SzPZ.

Potwierdza to uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30 września 2019. Jednocześnie zobowiązujemy się do przeprowadzenia diagnozy i wyboru problemu/ów priorytetowego oraz opracowania planu działań SzPZ w terminie do 15 października 2019 r.

 

PLAN DZIAŁAŃ

„PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE”

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników i  rodziców dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie wskazały na 3 zagadnienia w zakresie promocji zdrowia, które należy  w szerszym zakresie realizować w naszym przedszkolu. Ankietowani wskazali:

  1. Zanieczyszczenie środowiska
  2. Zdrowe zęby.
  3. Przemoc rówieśniczą.

W związku z powyższym nasz problem priorytetowy określiliśmy w następujący sposób:

Dbajmy o siebie i nasze środowisko

Lp.

Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna za realizację
1. Informowanie nowych pracowników o idei Przedszkola Promującego Zdrowie Cały rok Agnieszka Kaiser
2. Systematyczne zamieszczanie informacji
z zakresu działań prozdrowotnych na stronie internetowej przedszkola
Cały rok Marlena Misiun
3. Fotoreporterzy–systematyczne uwiecznianie przez nich działań podejmowanych przez przedszkole
w ramach PPZ
Cały rok Marlena Misiun
4. Ogólne zebranie z rodzicami –zapoznanie rodziców z ideą oraz priorytetami PPZ IX 2019 Dyrektor
5. Opracowanie i realizacja programu „Bezpieczny przedszkolak”. IX 2019 Dyrektor
6. „Bezpieczny przedszkolak” – spotkanie
z policjantami, poznawanie i przestrzeganie zasad ruchu drogowego
IX 2019 Dzielnicowi
7. „Dzień przedszkolaka” – poznanie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy, zdrowa przekąska  w czasie zabawy IX 2019 Rada Rodziców Stowarzyszenie „Nasze Kąty”, Pracownicy przedszkola oraz Szkoły Podstawowej im. W.Korsaka w Jeninie
8. Spotkanie dzieci i pracowników przedszkola z pielęgniarką „Jak szczotkować zęby” X 2019 Dyrektor
9. Wycieczka do sklepu owocowo – warzywnego w Jeninie X 2019 Wychowawcy grup
10. Spotkanie dzieci i pracowników przedszkola z farmaceutką w ramach realizacji programu „ Poznajemy zawody naszych najbliższych” XI 2019 Zofia Frączek
11. Wycieczka do pobliskiej apteki XI 2019 Wychowawcy grup
12. Udział pracowników przedszkola i rodziców w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego w Bogdańcu XI 2019 Prezes UKS Bogdanka
13. Rady szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli dotycząca „Komunikacji bez przemocy” XI/XII 2019 Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
14. „Witaminkowe urodzinki” – soczki i owoce zamiast cukierków na urodziny dzieci Cały rok Wychowawcy grup
15. „Owocowy Dzień Babci i Dziadka” – zabawy taneczne z konkursami dla dzieci i dziadków I 2020 Dyrektor, Rada Rodziców
16. „Bal karnawałowy” – konkursy i konkurencje sportowe, zdrowe przekąski II 2020 Dyrektor, Rada Rodziców
17. Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców „Żyj aktywnie i zdrowo” III 2020 Marlena Misiun
18. „Powitanie wiosny” – aktywne formy ruchu III 2020 Wychowawcy grup
19. Kolorowy tydzień – bal marchewki IV 2020 Zofia Frączek

Rada Rodziców

20. „Witaminki, witaminki – nasze małe hodowle” – zakładanie w kącikach przyrody hodowli wybranych roślin (szczypior, rzeżucha itp.), wykorzystywanie ich jako dodatków do posiłków IV 2020 Wychowawcy grup, kucharka, intendentka
21. Podchody rodzinne – wspólne i aktywne spędzanie czasu V 2020 Rada Rodziców

Stowarzyszenie „Nasze Kąty”, Pracownicy przedszkola. Rady  sołeckie z gminy Bogdaniec

22. Gminna Spartakiada Przedszkolaków VI 2020 Dyrektor. Gminne Przedszkole Publiczne

w Bogdańcu

23. „Wiem co jem” – samodzielne przygotowywanie śniadań w grupach przedszkolnych z wykorzystaniem zdrowych produktów (zdrowa kanapka) Cały rok

( w każdy wtorek)

Wychowawcy grup, kucharka, intendentka
24. Mycie zębów po posiłkach we wszystkich grupach wiekowych Cały rok Wychowawcy grup
25. Realizacja innowacji pedagogicznych: taneczna, przyrodniczo-badawcza, logorytmiczna Cały rok Cyklicznie raz

w tygodniu każda innowacja

Agnieszka Kaiser,

Marlena Misiun,

Zofia Frączek

26. „Mamo, tato wolę wodę” – Ogólnopolski Program edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych i picia wody Cały rok Agnieszka Kaiser
27. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – Ogólnopolski Program Profilaktyki Stomatologicznej Cały rok Agnieszka Kaiser
28. „Akademia Aquafresh” – Ogólnopolski Program Profilaktyki Stomatologicznej Cały rok Agnieszka Kaiser
29. Systematyczne realizowanie zajęć ruchowych zgodnie z tygodniowym rozkładem i z projektami edukacyjnymi oraz przebieranie dzieci w stroje gimnastyczne Cały rok Agnieszka Kaiser,

Marlena Misiun,

Zofia Frączek

30. Systematyczne planowanie i realizowanie treści edukacji zdrowotnej w pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie  z wypracowanymi formami, metodami, wg własnych pomysłów Cały rok Agnieszka Kaiser,

Marlena Misiun,

Zofia Frączek

31. Wymiana informacji i doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań z innymi placówkami należącymi do sieci PPZ Cały rok Koordynator zespołu PPZ

 

32. Realizacja programu współpracy   Gminnego Przedszkola Publicznego
w Jeninie z Nadleśnictwem Bogdaniec
Cały rok Zofia Frączek

Rada Rodziców

33. Realizacja programu edukacji ekologicznej „Przedszkolak przyjacielem przyrody” Cały rok Zofia Frączek

Rada Rodziców

34. Realizacja programu edukacji zdrowotnej „Zdrowo jemy zdrowo rośniemy” Cały rok Zofia Frączek

Rada Rodziców

35. Realizacja programu „Poznajemy zawody naszych najbliższych” Cały rok Zofia Frączek

Rada Rodziców

Nasze działania w roku szkolnym 2019/2020
Powiatowe Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Uczyliśmy się jak pomagać innym w razie zagrożenia życia i zajadaliśmy zdrowe i pyszne dary Pani Jesieni.

„Bezpieczny przedszkolak”

Realizacja programu „Bezpieczny  przedszkolak” – spotkanie z policjantkami, które opowiadały o bezpiecznym zachowaniu się w różnych sytuacjach życiowych.

„Od przedszkola do seniora”

W miesiącu październiku realizowaliśmy trzeci etap projektu z Urzędu Marszałkowskiego „Od przedszkola do seniora”. Mamy, babcie, ciocie oraz pracownicy przedszkola podczas spotkania z fizjoterapeutką i kosmetyczką miały możliwość dowiedzieć się w jaki sposób można dbać o swoją cerę i zdrowie w każdym wieku.

„Jesienna spartakiada”

W listopadzie nasze przedszkolaki brały udział w jesiennej spartakiadzie, podczas której miały możliwość wspólnej zabawy oraz sprawdzenia swoich możliwości w różnorodnych konkurencjach. Oto link do całej fotorelacji:

Jesienna spartakiada

 

„Zajęcia z ratownictwa medycznego”

W dniu 03.12.2019r. nasze przedszkolaki miały możliwość nauki oraz utrwalenia udzielania pierwszej pomoc na misiach pluszowych.

Ratownictwo medyczne

Samodzielne przygotowywanie śniadania”

Przedszkolaki raz w tygodniu w wyznaczonym dniu mają możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych kanapek.

 

Samodzielne śniadanie

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne