Ramowy rozkład dnia grupy „Jeżyki”

6.30 – 8.30 – Codziennie rano przychodzimy do przedszkola. Żegnamy się z mamą, tatą a  witamy z panią i zaczynamy zabawę
z kolegami i koleżankami. Zgodnie bawimy się w kącikach zainteresowań, rysujemy, korzystamy z zabawek dostępnych w sali.

8.30 – 8.45 – Przygotowujemy się do śniadania. Wspólnie sprzątamy zabawki, dbamy o porządek, myjemy ręce.

8.45 – 9.00 – Jemy śniadanie. Kulturalnie spożywamy posiłek, grzecznie siedzimy – nie rozmawiamy, nie kręcimy się na krzesełkach, dbamy o estetyczne spożywanie posiłku. Po skończonym śniadaniu dziękujemy za pyszne jedzenie i pomagamy sprzątać naczynia.

9.00 – 9.30 – Myjemy ząbki – uczymy się prawidłowego szczotkowania, rozumiemy konieczność  mycia zębów. Przygotowujemy się do zajęć.

9.30 – 10.00 – Bierzemy udział w zajęciach zorganizowanych z całą grupą: śpiewamy piosenki, uczymy się wierszyków, słuchamy opowiadań czytanych przez naszą panią, liczymy, rysujemy, tańczymy. Uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych, badawczych.

10.00 – 10.30 – Wspólnie bawimy się w kącikach tematycznych, pamiętamy o dzieleniu się zabawkami z wszystkimi dziećmi. Po skończonej zabawie wspólnie porządkujemy salę.

10.30 – 11.00 – Uczestniczymy w zajęciach rytmicznych, gimnastycznych, plastycznych. Świetnie się bawimy. Witamy gości zapraszanych do naszego przedszkola.

11.00 – 11.15 – Przygotowujemy się do posiłku – kształtujemy codzienne nawyki higieniczne, myjemy rączki, utrzymujemy czystość w łazience.

11.15 – 11.30 – Jemy pyszny obiadek – pamiętamy o kulturalnym spożywaniu posiłku oraz o zachowaniu prawidłowej postawy przy stoliku.

11.30 – 12.00 – Spacerujemy – obserwujemy zmiany w przyrodzie, pogodzie szukamy skarbów, bierzemy udział w wycieczkach, bawimy się na placu zabaw lub w sali.

12.00 – 12.15 – Porządkujemy zabawki, wykonujemy czynności samoobsługowe w łazience, dbamy o czystość naszych rączek.

12.15 – 12.30 – Jemy drugie danie – pamiętamy o zwrotach grzecznościowych, dbamy o czystość podczas posiłku.

12.30 – 13.30 – Odpoczywamy na naszych leżaczkach –słuchamy opowiadań czytanych przez n-la, odtwarzanych z płyty CD, oglądamy bajki, wyciszamy się i relaksujemy.

13.30 – 13.45 – Myjemy rączki przed posiłkiem. Pomagamy w rozkładaniu naczyń.

13.45 – 14.00 – Jemy podwieczorek – pamiętamy o właściwej postawie przy stoliku oraz o zachowaniu ciszy w czasie posiłku.

14.00 – 16.00 – Bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rozmawiamy sobie z naszą panią na przeróżne tematy, opowiadamy o wrażeniach z minionego dnia w przedszkolu, albo bawimy się na placu zabaw. Żegnamy się z paniami i przedszkolem. Idziemy do domku.

Edukacja językowa – poniedziałek 10.00 – 11.00, czwartek – 15.00 – 16.00.