Konkurs ekologiczny i wyjazd do Mini ZOO w Wawrowie