Czytanie bajki przez mamę Mai,Tosi, Tomka oraz Alicji